Fernández Arenas, Carmen, HOSPITAL DOCENTE GINECOBSTETRICO “DR. JULIO ALFONSO MEDINA”. MATANZAS., Cuba