Machín Lorenzo, Félix, HOSPITAL UNIVERSITARIO" Dr. MARIO MUÑOZ MONROY". COLÓN. MATANZAS., Cuba