Fernández Alfonso, Maricela, Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas Landelino González González. Matanzas., Cuba